Uporabniško ime: Geslo:

Splošni pogoji uporabe

Uvodne določbe

Spodnje besedilo opisuje splošne pogoje uporabe spletnega mesta STAnapoved (http://napoved.sta.si), katerega lastnik je Slovenska tiskovna agencija d.o.o. Ljubljana, Tivolska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju STA). Pogoji veljajo v vseh primerih, razen če je s pogodbo določeno drugače.

Cene

Pogoji in cene naročniškega dostopa se dogovorijo z vsakim naročnikom posebej in temeljijo na sprejetem ceniku storitev. Cena je odvisna od vrste storitve in namena uporabe.

Avtorske pravice

Vsi opisi dogodkov na spletnem mestu http://napoved.sta.si so avtorsko zaščiteni kot avtorsko delo v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Vsebine spletne strani ni dovoljeno kopirati ali na kakršenkoli drug način reproducirati brez pisnega dovoljenja STA oz. brez sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju. Uporabniško ime in geslo za dostop do baze podatkov in posamezne podatke iz baze podatkov je prepovedano posredovati tretjim osebam.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Odgovornost

STA skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih v bazi podatkov.

STA ne odgovarja za škodo, ki bi nastala pri naročniku zaradi morebitnih napačnih, nepopolnih ali drugače neustreznih podatkov, navedenih v bazah podatkov, kakor tudi ne zaradi morebitnega onemogočenega dostopa do baz podatkov ali drugače onemogočenega dostopa do spletnega mesta. Prav tako ne odgovarja za morebitno posredno nastalo škodo pri tretjih osebah. STA ne jamči za pravilnost objavljenih podatkov v bazah podatkov.

STA si pridržuje pravico, da pisno prepove uporabo že posredovane objave, če bi bila objava v nasprotju s predpisi.

Varnost osebnih podatkov

STA varuje osebne podatke skladno s svojo politiko zasebnosti.

Pritožbe in reklamacije

STA spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Uporabnik lahko morebitne pritožbe oz. reklamacije posreduje na elektronski naslov . Ponudnik bo v dveh delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo oz. reklamacijo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo vedno prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije in vprašanja smo dosegljivi vsak delavnik od 8.00 do 16.00 na telefonski številki 01 24 10 127 ali 01 24 10 128 , po e-pošti ali na naslovu Tivolska 48, 1000 Ljubljana.